Wereldwinkel Goor   Grotestraat 68, 7471 BR Goor,  Tel: 0547 - 271767
Openingstijden:
Ma
13.00 - 17.30
Di
09.30 - 17.30
Wo
09.30 - 17.30
Do
09.30 - 17.30
Vr
09.30 - 17.30
Za
09.30 - 17.00Hoe het is begonnen

(artikel uit het kwartaalblad voor de wereldwinkel Goor uit oktober 1998, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de winkel )

Op 20 mei 1988 is ten overstaan van notaris mr.A.C.Nijssing te Goor de Vereniging "Wereldwinkel Goor" opgericht. Maar vóór deze historische datum waren de eerste fundamenten voor de Wereldwinkel Goor al gelegd aan de Heyinksweg 20, bij Toos v.d. Broek dus! Al vier jaar lang had Toos een thuis-verkooppunt van S.O.S. Wereldhandel. Het is begonnen in een klein kamertje waar een hoekje een hoek is geworden. De winkel aan huis had toch veel nadelen. De mensen lopen niet zo gauw binnen, veel rompslomp, beperkte ruimte, alles komt op één persoon neer enz.

In maart 1988 is er een groep van tien personen bijeen geweest, de zogeheten "Initiatiefgroep Wereldwinkel". Deze groep heeft bekeken in welke juridische vorm alles gegoten moest worden. De groep is tevens driftig op zoek gegaan naar een winkelpand. Er is toen besloten, zoals ook uit de eerste regel van dit stukje blijkt, om voor de vorm van een ‘vereniging’ te kiezen.

Het bestuur, dat uit de Initiatiefgroep is gevormd, is druk op zoek gegaan naar een geschikt pand voor de Wereldwinkel. Dit was niet zo eenvoudig, vooral ook omdat er vrijwel géén geld beschikbaar was. Een van de eerste mogelijkheden, die zich aandiende, was een pandje in de Waterstraat, dat te koop was voor een bedrag van ƒ 19.000,-. Er was veel achterstallig onderhoud van het pand. Maar het grootste probleem was dat er geen winkelbestemming op zat. De Gemeente wilde er niet aan meewerken om hier een winkelbestemming op te krijgen. Men was van mening dat er voldoende bestaande winkelpanden waren met mogelijkheden voor vestiging. Rond die tijd was er nogal wat leegstand in het Goorse winkelbestand.
Er zijn vele panden bekeken, waarbij gelet werd op de ligging, staat van onderhoud en het financiële plaatje. Met name het eerste en het laatste punt waren heel belangrijk. Uitgangspunt was een ligging zo centraal mogelijk in het centrum. Wat de financiering betreft, ja er was geen geld, dus dan zou het wel huren worden. Uiteindelijk is het oog gevallen op het huidige pand, de vroegere stomerij Ascot.
Wat de ligging betreft, konden we géén beter punt krijgen. Maar ja, het pand moest wel gekocht worden. Na veel overleg met de Rabo-bank, het opstellen van een soort business-plan en een garantstelling door de Gemeente voor een deel van de hypotheek, kwam de financiering rond. Op 15 juli 1988 werd de koopakte getekend en kon de Vereniging Wereldwinkel Goor zich eigenaresse noemen van het "pand Ascot". Dit was toch wel heel bijzonder in Nederland, omdat dit een van de eerste wereldwinkels was waar sprake was van eigendom van het pand en dat in feite zonder eigen vermogen.

Toen de koop van het pand eenmaal rond was, diende zich een aantal problemen aan. Ten eerste moest het pand grondig worden opgeknapt; er was sprake van groot achterstallig onderhoud. Ten tweede moest de winkel worden ingericht en er moesten producten in. Dit alles was een kwestie van vele handen van vrijwilligers en veel geld. Uitgangspunt van het bestuur was om te komen tot een professioneel ogende winkel, géén etalages dichtgeplakt met affiches en geen stoffige stellingen met hier en daar een pak zuivere koffie. Het moest een fris ogende winkel zijn met een uitgebreid assortiment aan producten voor een zo breed mogelijk publiek. De verkoop van 'eerlijke producten' en daarmee de financiële steun aan groepen in de Derde Wereld, had prioriteit. Daarnaast was er duidelijk de mogelijkheid voor klanten, die daar behoefte aan hadden, zich te laten informeren over de producten en hun achtergronden. Een ander belangrijk uitgangspunt van het bestuur was om zo snel mogelijk een financieel onafhankelijke Winkel/Vereniging tot stand te brengen. Het niet afhankelijk zijn van subsidies en het zelfstandig functioneren in een eigen pand was heel belangrijk.DE "BOUWPLOEG"
V.L.N.R.: PEER V.D.BROEK, AN CAUMANNS, PIET BONZET, PAUL CAUMANNS, BART V.D. BROEK, HENK KOLVOORT, KOOS KRABBENDAM, WIM V.D.BROEK, KATJA V.D. BROEK,
TOOS V.D. BROEK, TRUDY BROEKMAN (met dochter), INA en HENK KOSTERS (met 2 dochters),  op steiger: PIETIE KRABBENDAM, op trap: GERARD SMIT.

Toen het pand eenmaal was aangekocht, werden vele handen op velerlei manieren uit de mouwen gestoken. Zo waren er een aantal mensen die druk bezig gingen met het werven van de leden voor de Vereniging en met fondsenwerving.
Alle bedrijven en middenstanders in Goor kregen een grote enveloppe, waarin om een financiële bijdrage werd gevraagd. Ook particulieren, organisaties en kerkelijke instanties zijn benaderd voor een gift of renteloze lening.
Na een wat trage start kwam het eerste geld binnen maar vooral ook veel materialen. Zo is alle verf door de Goorse schilders geschonken. De verlichting, een deel van de inrichting, een deel van de vloerbedekking enz. zijn gratis ter beschikking gesteld door bedrijven en particulieren. Zo is ook de nieuw aan te leggen cv-installatie gratis aangelegd en was er een timmerman en etaleur die de 'finishing touch' aan het pand gaven. Je had toen echt het gevoel dat een groot deel van de Goorse gemeenschap samen ervoor wilde zorgen dat er een mooie wereldwinkel in Goor zou komen.
Een andere belangrijke activiteit was het opknappen van het pand. Dit was hard nodig. Het pand was aan alle kanten erg verveloos en van binnen uitgewoond.
Door de bouwploeg werd de binnen- en buitenkant flink onderhanden genomen en al gauw waren de eerste resultaten zichtbaar. Omdat er goed op de kleintjes gelet moest worden, was er geen sprake van grote verbouwingen en moest ook de inrichting van de winkel sober en goedkoop gehouden worden.

Een ander aspect was de voorbereiding voor het feitelijk winkelgebeuren. Er moesten vrijwilligers worden gezocht die in de winkel wilden staan, de inrichting van de winkel moest worden bepaald, welke producten komen erin, hoe benaderen we de klanten, voorbereidingen voor de opening enz. Na veel verven, timmeren en vergaderen was het op 7 oktober eindelijk zover: de officiële opening.
Voor de winkeldeur stond een muur van pakken koffie. Deze moesten in de loop van de middag verkocht worden en degene die het laatste pak kocht, in dit geval Nathalie Kleinsman (12 jaar), mocht 's avonds de winkel officieel openen. Als speciale gasten hij de opening waren er dhr. en mevr. Mbala. Zij waren vluchtelingen uit Zuid-Afrika. Dhr. Mbala was een van de initiatiefnemers van het kaarsenproject in Soweto. Er waren ruim 100 gasten tijdens de opening. De volgende dag zaterdag 8 oktober was het Open Huis en startte de verkoop in de winkel. Er waren die dag een aantal activiteiten gepland, maar door de slechte weersomstandigheden kon niet alles doorgang vinden. "Toch was de stroom mensen, die naar de winkel kwam, nauwelijks te verwerken", zoals in een van de verslagen van toen staat vermeld. Ondergetekende kan zich deze dag nog herinneren als erg druk, heel gezellig, een veel te kleine toonbank, veel koffie en aan het eind van de dag een winkel met veel lege schappen en een kas met meer dan ƒ3000. Enkele dagen later moest er weer worden ingekocht, want geld voor voorraad was er nog niet. Dit was het begin van het succes van de Wereldwinkel in Goor!!HET EERSTE BESTUUR.
V.L.N.R.: PIET BONZET, TOOS V.D. BROEK, KOOS KRABBENDAM, TRUDIE BROEKMAN, HENK KOLVOORT, PAUL CAUMANNS, PIETIE KRABBENDAM, WIM V.D. BROEK.


Paul Caumanns