Wereldwinkel Goor   Grotestraat 68, 7471 BR Goor,  Tel: 0547 - 271767
Openingstijden:
Ma
13.00 - 17.30
Di
09.30 - 17.30
Wo
09.30 - 17.30
Do
09.30 - 17.30
Vr
09.30 - 17.30
Za
09.30 - 17.00Een Wereldwinkel in Goor.

(Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan een interview door Ina Kosters-du Pont met Toos van den Broek en Netty Zweers over de geschiedenis van de Wereldwinkel in Goor en de ontwikkelingen in de alternatieve en plaatselijke handel.
Dit interview is afkomstig uit het kwartaalblad voor de wereldwinkel Goor uit oktober 1998)

De Wereldwinkel kwam niet uit de lucht vallen. Wanneer we terug gaan in de geschiedenis zien we dat het ontstaan van de Wereldwinkel in Goor een logisch vervolg was op wat er leefde bij de mensen; politiek en sociaal was men bewogen.
De meeste leden en lezers van de Wereldwinkel / Wereldwijzer zijn de 40 gepasseerd, dus kunnen zich de demonstraties in Amsterdam en den Haag nog wel herinneren. Coördinator/oprichtster Toos van den Broek was lid van de voorloper van de werkgroep Solidaridad. Er werden grote evenementen georganiseerd. Grootscheepse acties tegen hongersnood in Afrika, zoals "Honger hoeft niet", schudden de mensen wakker. Solidaridad organiseerde grote evenementen, waarbij onder meer een standje Wereldwinkel werd opgezet. Voordat het Max Havelaarkeurmerk er kwam, werd er bij de wereldwinkeliers en daarbuiten gesproken over "zuivere koffie". Voor de Werkgroep Solidaridad is het een te grote klus om de verkoop, inkoop, promotie etc. verder uit te bouwen. Toos gaat alleen verder met een depot van S.O.S. Wereldhandel. Zij krijgt de toezegging van de Werkgroep Solidaridad en de Goor-se Vredeswerk-groep, dat de leden koffieklant zouden worden.

In het voorjaar van 1988 organiseert de Gemeente een "Derde Wereld-festival" waar naast Solidaridad ook de Vredeswerkgroep en de Wereldwinkel vertegenwoordigd zijn.

Dan volgen de ontwikkelingen elkaar snel op:

•  Maart 1988 Initiatiefgroep Wereldwinkel.
•  Vereniging Wereldwinkel.
•  15 juli 1988 aankoop van het pand.
•  Verbouwing / opknappen van het pand.
•  7 oktober opening van de winkel aan de Grotestraat 68.

Ook de Goorse Gemeenteraad proefde de zuivere koffie en ging overstag. De eerste bestuursleden en vrijwilligers liepen zich het vuur uit de sloffen om de Goorse Wereldwinkel van de grond te krijgen. In juli 1988 werden de spullen van Toos van den Broek overgenomen door de Vereniging Wereldwinkel Goor. Ook werden er de nodige hand- en spandiensten verricht voordat de opening op 7 oktober 1988 verricht kon worden.

De Rabobank verleende een hypotheek aan de Vereniging Wereldwinkel met een beoogde omzet
die hoger was dan wat de groep zelf verwachtte.
Er kwam een hypothecaire lening, waaraan maandelijks rente en aflossing betaald werd.
De deskundigen verwachtten dat het uit moest kunnen. Zo kon er enige tijd later opnieuw
20.000 gulden geleend worden om de bovenverdieping te verbouwen. Zo kwamen we toch weer
op zwaardere lasten te zitten.

Na zes jaar lagen de verbouwingsplannen en ideeën te wachten voordat het zover was.
De hypotheek werd verhoogd en veranderd; het pand wordt eerder van de Vereniging en de
bank loopt minder risico. Maar voor de Vereniging kwamen de lasten hoger. Dit betekende dat
de omzet van de winkel ruim hoger moest komen na de verbouwing. In het algemeen geeft een
verbouwing een winkel juist een financiële impuls die deze dan nodig heeft. Helaas moest de
winkel tot zeker een jaar na de verbouwing op de tellen passen. De inkoopgroep voerde een
prima beleid, zodat het juiste financiële pad bewandeld werd.

Door het opbreken van de straten in het Goorse winkelcentrum viel de omzet tegen in 1995. In wezen had de omzet na de verbouwing omhoog zullen schieten. Maar door het opbreken van het centrum is er een jaar over heen gegaan voordat het duidelijk in de cijfers te zien was. Er is nu een verkeersluw centrum in Goor wat aan de verwachtingen voldoet. De omzetstijging liet te lang op zich wachten zodat we te weinig gelegenheid hebben gehad om te reserveren voor het terugbetalen van leningen en certificaten. Ondanks dat we nu zoveel beter draaien.

De eerste penningmeester was Koos Krabbendam, wonende vlakbij "het vuur". De eerste centenkrabber werd met de tijd opgevolgd door één van de eerste verfkrabsters van de Wereldwinkel: Netty Zweers.
In de periode dat de Wereldwinkel begon, is ook Goor Collectief opgericht. In eerste instantie werd de Wereldwinkel pro deo lid; later toonden we onze goede wil en stort de Wereldwinkel een symbolische bijdrage in de kas van Goor Collectief. Bij de heropening in 1995 kregen we te horen: "Jullie mogen apetrots zijn, op deze mooie winkel."

Is de grootste inkooporganisatie (Fair Trade) trendy geworden ?
Als er ruimte is in de samenleving voor trends, dan is er geld onder de mensen om die trends te
laten ontstaan. Wanneer het publiek trendgevoelig is, dan kunnen ze het geld dat ze willen
besteden, net zo goed in de Wereldwinkel uitgeven dan ergens anders.
Anno 1998 is het een trend om iets mee te nemen wanneer je op bezoek gaat bij iemand. Het
heeft met de economie te maken. Mensen zijn momenteel gevoelig voor de uitstraling van het
pakje. Cadeautjes die van de Wereldwinkel komen, zijn mooi ingepakt met een leuk lintje en
strikje eraan en eventueel een kaartje. De verpakking is een belangrijke factor. Wij als verkopers
horen dat steeds weer. Ook in de verpakking wil het publiek laten zien dat men het cadeautje
met zorg heeft uitgekozen en het aldus meerwaarde wil geven; dat mag best wat kosten:
•  een mooie verpakking
•  een prettige bediening,
•  de mensen willen graag wat weten van een product. Ze willen dat extra, dat de Wereldwinkel hun biedt erbij kunnen vertellen.
•  het goede gevoel.
Bovendien, wat je cadeau geeft, moet je zelf ook mooi vinden.
Als Wereldwinkel hebben we de naam om (een beetje) exclusief te zijn en juist daarom zou de
grootste inkooporganisatie niet aan trends mee moeten doen. We kunnen ons niet meten met de
andere winkelketens, om tegelijkertijd de zinken bloempotten in het schap te hebben,
We zijn er trots op handgemaakte spullen aan te kunnen bieden aan de klant. Waarvan er geen
dezelfde is. Wereldwinkels kunnen zelf de trend maken. Van de andere trends is de markt snel
overvoerd en een zeker publiek kan het trendy spul dan toch ergens anders goedkoper kopen.

In de loop der jaren hebben we vele vrijwilligers in de verkoop van de Wereldwinkel gehad. Hoe komt men ertoe om zich in te zetten? Er is meer onder de zon dan geld verdienen bij velen van ons. We hebben een grote en goeie vrijwilligersgroep. Weliswaar zijn er verschillen, maar we hebben nooit mensen gehad die er met de pet naar gooiden. Aldus Toos van den Broek. In een eerste gesprek krijgt de sollicitant de achtergronden van alternatieve handel te horen. Het is een vereiste de principes van de alternatieve handel te leren kennen en te ondersteunen. Tegenwoordig zijn alle vrijwilligers lid van de Vereniging Wereldwinkel Goor om de betrokkenheid bij de Wereldwinkel en alternatieve handel wederkerig te maken. Enerzijds kan de Winkel niet zonder vrijwilligers, anderzijds kan zonder inspraak van leden in het beleid van de Vereniging de organisatie niet tot ieders tevredenheid draaien.

We willen een met de tijd meegroeiende zaak. Van geschreven kassabon zal het gaan naar computerbon. De chipknip, pinnen en het direct doorvoeren van het verkochte in de productadministratie was eerst een ver toekomstbeeld, maar laat anno 1998 niet lang meer op zich wachten.
De ontwikkelingen gaan snel. Er wordt bekeken of we kunnen voldoen aan de vraag naar een pinautomaat en de chipknip voor de klant en moderne computerprogramma's voor de inkoop-groep. Niettemin draait de Wereldwinkel op vrijwilligers die, de één met een andere aard dan de ander, heel enthousiast zijn en zich verantwoordelijk voelen voor hun winkel. We hebben een grote en goeie vrijwilligersgroep. Moge dat zo blijven.

Ina Kosters-du Pont