Wereldwinkel Goor   Grotestraat 68, 7471 BR Goor,  Tel: 0547 - 271767
Openingstijden:
Ma
13.00 - 17.30
Di
09.30 - 17.30
Wo
09.30 - 17.30
Do
09.30 - 17.30
Vr
09.30 - 17.30
Za
09.30 - 17.00ANBI gegevens

naam instelling
Vereniging Wereldwinkel Goor
RSIN
82.91.135
Vestigingsadres
Grotestraat 68, 7471 BR Goor
Telefoonnummer
0547 271767
Email adres
info@wereldwinkelgoor.nl

Doelstelling

De Vereniging heeft ten doel de sociale, politieke en economische herstructurering te bevorderen, die nodig is om tot een rechtvaardiger wereldsamenleving te komen

Actuele beleidsplan

Ons beleid is erop gericht om door onze omzet de producenten in de derde wereld de mogelijkheid te geven iets op te bouwen. Tevens bieden wij onze vrijwillige medewerk(st)ers een inspirerende werkplek en onze klanten meerwaarde door het geven van achtergrondinformatie bij de producten.

Door regelmatige bijeenkomsten van Stuurgroep en Vrijwiligersgroep, onder de paraplu van het Besuur van de Wereldwinkel Goor, bewaken wij het Beleidsplan en sturen waar nodig bij.

Maandelijks vindt er een evaluatie plaats van gegenereerde omzet, aantallen klanten en marges en wordt vergeleken met dezelfde periode in het afgelopen jaar.

Samenstelling Bestuur

Voorzitter: T.A. Deegens
Secretaris: P.M. Potters
Penningmeester: M.H. Geelen
Bestuurslid: R.G.M. Roetgering - ten Brummelhuis

Beloningsbeleid

Vereniging Wereldwinkel Goor heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Financiƫle huishouding

Balans


31-12-2014
31-12-2013


31-12-2014
31-12-2013
Vaste activa
41.898
44.593

Eigen vermogen
61.722
58.588
Vlottende activa
19.260
21.478

voorzieningen
36.790
34.449
vorderingen
2.095
1.542

langlopende schulden
2.330
4.845
liquide middelen
48.786
39.832

kortlopende schulden
11.197
9.563

-------------
-------------

------------- -------------

112.039
107.445

112.039
107.445

Winst- en verliesrekening


2014
2013
omzet
49.617
48.310
kostprijs omzet
-29.208
-30.434
overige bedrijfsopbrengsten
1.402
615
bruto marge
21.811
18.491
bedrijfs kosten
-18.255
-16.979
bedrijfs resultaat
3.556
1.512
som der baten/lasten
-422
-812
resultaat
3.134
700

Toelichting voorgenomen bestedingen:

Om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen wordt het pand zowel intern als extern een facelift gegeven. De buitenkant zal geschilderd worden en in de winkel vindt een refresh plaats waardoor het Bestuur hoopt de omzet te verhogen c.q. te stabilieren met als doel de producenten in 3e Wereldlanden een beter bestaan te waarborgen.

nze winkel, want het assortiment verandert regelmatig.

Tot ziens bij Wereldwinkel Goor.#354183